SNAPPCAR – SEKRETESSPOLICY (PRIVACY POLICY)

Allmänna principer

SnappCar driver en onlineplattform och gemensam handelsplats, som förenklar förfarandet vid uthyring av fordon mellan privatpersoner genom webbplatserna www.snappcar.nl, www.snappcar.de, www.snappcar.dk, www.snappcar.se och andra webbplatser som kan tillkomma med jämna mellanrum (gemensamt kallat: ”webbplatsen”). För att kunna erbjuda tjänster bearbetar SnappCar vissa personliga data som anges i denna sekretesspolicy.

Vi rekommenderar dig att läsa igenom den här policyn noggrant innan du börjar använda tjänsterna från SnappCar och att regelbundet granska den här policyn för att upptäcka eventuella ändringar och tillägg. Om du har några frågor om sekretesspolicyn, ber vi dig kontakta oss på Support@SnappCar.nl

Genom att registrera dig hos SnappCar och använda SnappCars tjänster samtycker du till insamling, bearbetning och användning av personliga data, så som de anges i denna sekretesspolicy.

SnappCar tar din personliga integritet på allvar. SnappCar följer därför dataskyddsprinciperna, inklusive följande:

 • SnappCar ska behandla personliga data på ett sätt som är förenligt med lag och rättvisa.

 • SnappCar ska arbeta transparent kring all databehandling.

 • SnappCar ska på förhand inhämta ditt samtycke vid behov.

 • SnappCar ska respektera din rätt till åtkomst, korrigering och invändning.

 • SnappCar ska skydda dina personliga data.

Innehållsförteckning

Sekretesspolicy

 1. Vilka är SnappCar och hur kan jag kontakta SnappCar?

 2. Varför behandlar SnappCar personliga data?

 3. I vilka fall kan SnappCar lämna ut mina personliga data till tredje part?

 4. Hur kan jag få åtkomst till mina rättigheter, samt visa, ändra och radera mina personliga data?

 5. Hur avregistrerar jag mig från SnappCar och vad händer med mina personliga data om jag gör det?

 6. Hur länge sparas mina personliga data?

 7. Säkerhet

1 Vilka är SnappCar och hur kan jag kontakta SnappCar?

Den part som ansvarar för behandling av kundens personliga data via webbplatsen är SnappCar, ett varumärkesnamn som tillhör Carshare Ventures B.V., med huvudsäte i Utrecht, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Nederländerna (”SnappCar”). Lokala dotterbolag kan fungera som databehandlare åt SnappCar.

Alla frågor gällande behandling av personliga data av SnappCar kan skickas till Support@SnappCar.nl, per post, via Postbus 8500, 3503 RM Utrecht, Nederländerna och per telefon på +31 (0)30-2087011.

2 Varför behandlar SnappCar personliga data?

SnappCar behandlar personliga data för att erbjuda tjänster via sin webbplats och i de syften som beskrivs nedan. Personliga data krävs, och du ger oss rätt att använda dem, i följande fall:

För att skapa ett konto: Dina kontaktuppgifter (dvs. förnamn, mellannamn, efternamn, mobilnummer, fullständig e-postadress, kön, födelsedatum och land) samt profilbilden krävs för att skapa ett konto hos SnappCar (”Kontaktuppgifter”). Du kan frivilligt lägga till ytterligare personliga data till dina Kontaktuppgifter, såsom bilder, biografi (”om mig”) och sociala medielänkar (såsom Facebook, LinkedIn och Twitter) (”Ytterligare information”). Du kan även använda ditt Facebook-konto för att skapa ett konto, där SnappCar behandlar följande data från ditt Facebook-konto: information om din offentliga Facebook-profil (namn, profilbild, ålderskategori, kön, språk, land och annan specifik, offentlig information), dina listor över Facebook-vänner och din e-postadress (”Facebook-information”). Om du bestämmer dig för att registrera dig med ditt Facebook-konto kommer SnappCar att behandla Facebook-informationen som kontaktuppgifter;

För att göra en reservation: Dina kontaktuppgifter, en kopia på körkortet och betalningsinformation (dvs. IBAN-nummer och kontoinnehavare och/eller kreditkortsuppgifter) krävs för att göra en reservation hos SnappCar, bekräfta att du uppfyller kraven (exempelvis ett giltigt körkort; verifiera din identitet och ålder om detta anges av ägaren) och utföra betalningar (”Reservationsdata”). Täck över bilden och ditt personliga id-nummer före överföringen av en kopia på körkortet, passet eller id-kortet.

För att erbjuda ett fordon till uthyrning: Dina kontaktuppgifter, en kopia av id-kort, körkort eller pass (täck över bilden och ditt id-nummer innan du överför ett exemplar), din bils tillgänglighet, registreringsnummer på bilen/fordonet och icke-persondata om bilen begärs och behandlas av SnappCar för att göra det möjligt för dig att erbjuda din bil för uthyrning genom SnappCar och att ange bilens tillgänglighet och plats (”Bildata”). Bildata används dessutom av SnappCar för att bekräfta att din bil eller fordon har registrerats korrekt i SnappCar-kontot och inte registrerats som stulen eller saknad, samt för att verifiera din identitet och ägarskap av bilen. Dessutom krävs betalningsuppgifter (dvs. bankinformation, kontonummer och namn på banken, samt kontoinnehavarens namn (som anges på bankkortet) för att behandla betalningen;

För att godkänna ett hyresavtal: Kontaktuppgifter för hyrestagaren och ägaren, bilens registreringsnummer och geografiska placering (”Hyrdata”), krävs för att ingå ett hyresavtal och försäkringsavtal. Observera att för att kunna godkänna ett försäkringsavtal ska SnappCar överföra uthyrningsdatan till sitt föräkringsbolag, se försäkring för kontaktuppgifter till försäkringsbolaget. Dessutom delar SnappCar följande information mellan hyrestagaren och ägaren: dina kontaktuppgifter, reservationsdata, hyresavtal, hyrdata och bilhyrarens körkortsnummer (för att verifiera din identitet).

Elektronisk kommunikation mellan hyrestagare och ägare kan överföras via SnappCars servrar eller överföras av SnappCar till tjänsteleverantörerna för att göra det möjligt att erbjuda tjänster till dig.

Utöver det som anges ovan kan dina personliga data användas i följande syften:

Efterlevnad av lokal lag: För att efterleva tillämplig lag kan SnappCar ombes att hantera alla dina personliga data i andra syften än de som anges i det här avtalet, såsom brottsbekämpning och i enlighet med ett rättsligt avgörande.

Bedrägeriupptäckt: För att förhindra bedrägeri och felaktig användning och för att hålla bedragare och andra kriminella borta, behandlar SnappCar dina personliga data för bedrägeriupptäckt. Observera att om vi upptäcker eller har skälig misstanke om att bedrägeri eller kriminell aktivitet är hänförlig till dig, behandlar vi dina personliga data för att förhindra framtida användning av vår tjänst.

Kundtjänst: För att erbjuda (internationell) kundtjänst kan vi samla in och dela personliga data för att kunna besvara frågor, inklusive hjälpa dig vid problem som kan uppstå gällande din reservation.

Informationsmeddelanden: För att skicka informationsmeddelanden (som inte är marknadsföring) som krävs för att erbjuda tjänster (såsom systemmeddelanden och textmeddelanden som en ägare får om en hyrestagare är intresserad av ett fordon, eller ett meddelande när en reservation inte har slutförts). SnappCar kan även skicka information till dig gällande en reservation och en enkät eller granskningsformulär efter att du gjort en reservation.

Kommunikation och betyg: För att göra det möjligt för dig att kommunicera med andra registrerade användare och att dela betyg och erfarenheter kan SnappCar använda ditt namn, din profilbild och dina betyg. SnappCar kan publicera användarupplevelser på webbplatsen med personliga data om användare.

Övervaka hyrbeteende: För att göra det möjligt för hyrestagare och användare att kontrollera ditt hyrbeteende. Dessa data (t.ex. [add details]) genereras av SnappCar utifrån dina reservationer och läggs automatiskt till i din profil, som är synlig på webbplatsen för alla besökare.

Gå med i grupper: För att göra det möjligt för dig att gå med i grupper, eller ta emot inbjudningar från SnappCar om att gå med i grupper.

Datainsamling: För att minimera behandlingen av personliga data, kan SnappCar samla in eller kryptera dina personliga data för att skapa anonyma data som inte kan härledas till en fysisk person.

Analyser och tester: För att analysera hur registrerade kunder använder webbplatsen och SnappCar-tjänster, för att testa nya tjänster och verktyg och för att säkra, förbättra och optimera webbplatsen.

Marknadsföring: För att skicka marknadskommunikation till dig, såsom nyhetsbrev, som du när som helst kan avregistrera dig från. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan SnappCar också använda dina personliga data för att skapa kundprofiler och personliga annonser. Baserat på den information du delar med oss kan SnappCar presentera individuella erbjudanden som kan inkludera tredjepartserbjudanden. Observera att du har rätt att göra invändningar mot profiluppbyggnaden och att du kan dra tillbaka ditt samtycke till att få individuell reklam när som helst, via de kontaktuppgifter som uppges i avsnittet. 4.

3 I vilka fall kan SnappCar lämna ut mina personliga data till tredje part?

Under vissa omständigheter kan SnappCar lämna ut dina personliga data till en tredje part som behöver dem.

Ägaren/bilhyraren: För att slutföra en reservation behöver SnappCar lämna ut relevanta reservationsuppgifter till hyrestagaren och ägaren. Detta kan inkludera information som dina kontaktuppgifter.

Tredjepartsoperatörer: För att erbjuda tjänsterna lämnar SnappCar dina personliga data till tredjepartsoperatörer, inklusive och till exempel:

 • ID Checker: Företag med säte i Nederländerna för att verifiera id-handlingar. För mer information, besök sidan www.idchecker.com. ID Checker fungerar som ombud för databehandling åt SnappCar.

 • Messagebird: Ett företag med säte i Nederländerna för sändning av textmeddelande om någon är intresserad av att hyra ditt fordon. För mer information, besök sidan www.messagebird.com. Messagebird fungerar som databehandlare åt SnappCar.

 • Adyen: Ett företag med säte i Nederländerna för betalningshantering. För mer information, besök sidan visit www.adyen.com. Adyen fungerar som databehandlare åt SnappCar.

Behöriga myndigheter: I den utsträckning det krävs enligt lag eller är strikt nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller åtala brottsliga gärningar och bedrägeri, lämnar SnappCar ut personliga data till brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter.

Affärspartner: För att hjälpa våra affärspartner att distribuera och annonsera tjänsterna kan SnappCar integrera sina tjänster på webbplatsen eller göra det möjligt för affärspartner att marknadsföra sina produkter och tjänster på webbplatsen.

SnappCar kan överföra dina personliga data till tredje part vid en fusion, förvärv, omorganisation, försäljning av tillgångar, konkurs eller vid ett obestånd för SnappCar. Om så krävs enligt gällande lag ska SnappCar först inhämta ditt samtycke.

Kontakta SnappCar på Support@SnappCar.nl, vid frågor om data som överförs till tredje part.

4 Hur kan jag få åtkomst till mina rättigheter, samt visa, ändra och radera mina personliga data?

Kontrollera att de personliga data SnappCar har om dig är korrekta, relevanta och ändamålsenliga, exempelvis personliga data som finns lagrade på profilsidan efter att du loggat in på webbplatsen. SnappCar respekterar dina rättigheter till åtkomst, korrigering och invändning. För att utöva dina rättigheter, få information om personliga data som SnappCar hanterar om dig, eller för att ändra, uppdatera och radera personliga data, ska du kontakta SnappCar på Support@SnappCar.nl. SnappCar bearbetar sådana ärenden utan onödig fördröjning, senast 4 veckor efter mottagande, eller på annat sätt i enlighet med gällande lag.

Om det inte är klart för SnappCar vilka personliga data du vill visa, ändra eller radera kan SnappCar, utan fördröjning, be dig att ange ditt krav mer i detalj. SnappCar upphör med att bearbeta ditt ärende tills sådan (detaljerad) specifikation mottagits. SnappCar skickar alltid en bekräftelse efter att din begäran har behandlats.

Så fort som möjligt efter mottagande av ditt krav stoppar SnappCar användningen av dina personliga data enligt dina invändningar eller – vid krav på att ändra eller radera personliga data – ändrar eller raderar relevanta personliga data, om inte ett sådant krav skulle innebära ett brott mot lagen eller mot SnappCars berättigade affärsintressen. SnappCar ska meddela dig om detta.

5 Hur avregistrerar jag mig från SnappCar och vad händer med mina personliga data om jag gör det?

Du kan avregistrera dig som användare av tjänsterna som erbjuds av SnappCar genom att skicka e-post till Support@SnappCar.nl, med informationen att du vill avregistrera dig eller via kontaktformuläret på webbplatsen contact form . SnappCar bearbetar sådana ärenden utan onödig fördröjning, senast 4 veckor efter mottagandet, eller i enlighet med gällande lag.

Efter avregistreringen kan vissa personliga data sparas, exempelvis för hyrhistorik, enligt vad som anges i paragrafen om lagring av uppgifter.

6 Hur länge sparas mina personliga data?

Kategori för personliga data

Datalagringsperiod

Raderad efter avregistrering?

Kontaktuppgifter

2 år efter avregistrering

Ja

Kopia av körkort

2 månader efter avregistrering

Ja

Kopia av id-handling

2 månader efter avregistrering

Ja

Kopia av pass

2 månader efter avregistrering

Ja

Ytterligare information

2 år efter avregistrering

Ja

Facebook-uppgifter

2 år efter avregistrering

Ja

Betalningsinformation

2 år efter avregistrering

Ja

Fordonsuppgifter

2 år efter avregistrering

Ja

Hyrdata

2 år efter avregistrering

Ja

Kommunikation/betygdata

2 år efter avregistrering

Ja

Hyr-/beteendedata

2 år efter avregistrering

Ja

Data över delaktighet i grupper

2 år efter avregistrering

Ja

Marknadsföringsdata

2 år efter avregistrering

Ja

Användarprofilsdata

2 år efter avregistrering

Ja

Data om efterlevnad av lokala lagar

Enligt kraven för tillämplig lag

Om tillåtet enligt tillämplig lag

Reservationsdata

5 år efter avregistrering

Ja

Data för upptäckt av bedrägerier

5 år efter avregistrering

Ja

Observera att vi i bedrägeribekämpningssyfte kan behålla nödvändiga personliga data under en skälig tidsperiod, som kan överskrida datalagringsperioden som listas ovan.

SnappCar kan alltid spara insamlade data i samlad och anonym form för att skapa analyser och undersökningar, för marknadsundersökningar och/eller för att skydda sig mot bedrägeri.

7 Säkerhet

Att skydda dina personliga data är av högsta vikt för oss. SnappCar har därför infört skäliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga data mot obehörig åtkomst, förstörelse eller modifiering. Dessutom gör vi årliga konsekvensbedömningar om den personliga integriteten, samt månadsvisa sökningar i våra system av en specialiserad säkerhetsorganisation för att avgöra om våra säkerhetsåtgärder fortfarande är tillräckliga.

********

Kontakta SnappCar på Support@SnappCar.nl vid frågor om hur vi skyddar dina data eller andra frågor rörande sekretesspolicyn.