PDF

(SNAPPCAR – INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY)

SnappCar tar din integritet på stort allvar och behandlar all din personliga information med stor omsorg. SnappCar agerar alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Detta dokument fastställer SnappCars integritets- och cookiepolicy vid användande av SnappCars tjänster. Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har ytterligare frågor eller vill ha mer information, kontakta oss gärna på Support@SnappCar.nl.

Översättningar är endast till för användares bekvämlighet. Vid avvikelser mellan den engelska originaltexten och andra översättningar gäller den engelska texten (https://snappcar-legal-documents.s3-eu-west-1.amazonaws.com/terms-and-conditions/EN/PrivacyPolicyEN.pdf)

Innehållsförteckning

1. Vilka är SnappCar och hur kan jag kontakta SnappCar?

2. Vilka personuppgifter behandlar SnappCar, varför och på vilken rättslig grund?

3. I vilka fall lämnar SnappCar ut mina personuppgifter till tredje part?

4. Vad har jag för rättigheter?

5. Hur avregistrerar jag mig från SnappCar och vad händer med mina personuppgifter om jag gör det?

6. Hur länge behåller SnappCar mina personuppgifter?

7. Hur skyddar SnappCar min personliga information?

8. Kan denna integritets- och cookiepolicy ändras?

9. Vad är cookies och hur använder SnappCar dem?

10. Var kan jag lämna in mitt klagomål?

1. Vilka är SnappCar och hur kan jag kontakta SnappCar?

SnappCar driver en onlineplattform och gemensam handelsplats, som förenklar förfarandet vid uthyrning av fordon mellan privatpersoner genom webbplatserna www.snappcar.nl, www.snappcar.de, www.snappcar.dk, www.snappcar.se och (gemensamt kallade: ”webbplatsen”) och SnappCar-applikationen (kallad ”appen”). För att kunna tillhandahålla och erbjuda sina tjänster behandlar SnappCar vissa personuppgifter som anges i denna integritets- och cookiepolicy.

Den part som ansvarar för behandling av kundens personliga uppgifter är SnappCar, ett varumärkesnamn som tillhör Carshare Ventures B.V., etablerat i (3521 AL) Utrecht, Nederländerna, på Jaarbeursplein 6, ("SnappCar").

Inom SnappCar-koncernen, som består av CarShare Ventures B.V. (som moderbolag) och de lokala dotterbolagen CarShare Germany Gmbh, Flexidrive Sverige AB och MinBilDinBil ApS, är CarShare Ventures B.V. personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel för all uppgiftsbehandling och är den ansvariga under vars överseende uppgiftsbehandlingen sker.

Alla frågor gällande SnappCars behandling av personliga data kan skickas till Support@SnappCar.nl, per post till Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Nederländerna och per telefon på +31 (0)30-2087011 2087011 (eller +49 (0)30-58849323 (användare i Tyskland), +46 (0)10-8848003 (användare i Sverige), + 45(0)89-8835 86 (användare i Danmark).

Om du har några frågor eller önskemål rörande behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud:

Namn: Lora Mourcous, e-post: DPO@snappcar.nl

Adress: SnappCar, Att. DPO, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Nederländerna

2. Vilka personuppgifter behandlar Snappcar, varför och på vilken rättslig grund?

För att skapa ett konto

För att kunna använda SnappCars tjänster krävs ett personligt konto. När du skapar ett konto krävs att du lämnar viss information om dig själv:

- Dina kontaktuppgifter (dvs. förnamn, mellannamn, efternamn, e-postadress, fullständig adress, mobilnummer, födelsedatum och land) krävs för att skapa ett konto hos SnappCar (”Kontaktuppgifter”).

- Du kan, frivilligt, lägga till ytterligare personuppgifter till dina Kontaktuppgifter, såsom kön, profilbild, biografi (”om mig”) och länkar till sociala medier (såsom Facebook, LinkedIn och Twitter) (”Tilläggsinformation”).

- Du kan även välja att skapa ett konto genom att använda ditt Facebook-konto. SnappCar behandlar då följande uppgifter från ditt Facebook-konto: information på din offentliga Facebook-profil (namn, profilbild, ålderskategori, kön, språk, land och annan specifik offentlig information), listor över dina Facebook-vänner och din e-postadress (”Facebook-information”). Om du registrerar dig med ditt Facebook-konto kommer SnappCar behandla Facebook-informationen som Kontaktuppgifter.

SnappCar behandlar personuppgifterna för att skapa ett konto och ge dig tillgång till webbplatsen och/eller appen. Behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att fullgöra avtalet, gällande användande av webbplatsen och/eller appen, i vilket du är part (artikel 6.1(b) GDPR).

För att göra en bokning

För att hyra ett fordon genom SnappCar-plattformen måste du tillhandahålla dina Kontaktuppgifter, en kopia av ditt körkort och betalningsinformation (dvs. IBAN-nummer och kontoinnehavare och/eller kreditkortsuppgifter).

Dessa personuppgifter krävs för att du ska kunna göra en bokning med SnappCar, för att kontrollera att du uppfyller kraven (såsom ett giltigt körkort, bekräfta din identitet och ålderskategori om detta anges av ägaren) och för att genomföra betalningar (”Bokningsuppgifter”).

Vänligen täck över din bild och ditt referensnummer (”BSN” för Nederländerna, ”Referensnummer” för Sverige, ”Personnummer” för Danmark), innan du laddar upp en kopia av ditt körkort, pass eller id-kort. Täck inte över dokumentnummer (eller körkortsnummer för svenska körkort).

Behandlingen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att fullgöra avtalet gällande användande av webbplatsen och/eller appen, i vilket du är part (artikel 6.a(b) GDPR).

För att erbjuda ett fordon till uthyrning

För att erbjuda ett fordon till uthyrning genom SnappCar-plattformen måste du tillhandahålla dina Kontaktuppgifter, en kopia av ditt id-kort, körkort eller pass (vänligen täck bild och personnummer innan du laddar upp kopian), din bils tillgänglighet, bilens/fordonets registreringsnummer och relevanta uppgifter om bilen som inte är personuppgifter.

Denna information begärs in och behandlas av SnappCar för att göra det möjligt att erbjuda ditt fordon för uthyrning med SnappCar, för att ange fordonets tillgänglighet och plats (”Biluppgifter”). Biluppgifter används även av SnappCar för att bekräfta att din bil eller ditt fordon har registrerats korrekt för SnappCar-kontot och inte registrerats som stulet eller saknat, samt för att bekräfta din identitet och att du är ägare av bilen eller fordonet. Dessutom krävs betalningsuppgifter (dvs. bankuppgifter, kontonummer, namn på banken och kontoinnehavarens namn som det anges på bankkortet) för att utbetalningar ska kunna behandlas.

Behandlingen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att fullgöra avtalet, gällande användande av webbplatsen och/eller appen, i vilket du är part (artikel 6.a(b) GDPR).

För att ingå ett hyresavtal

För att ingå ett hyresavtal och för att Försäkringsgivaren ska ge Försäkringsskydd krävs Kontaktuppgifter till hyrestagaren och ägaren, bilens registreringsnummer och platsdata (”Uthyrningsuppgifter”).

Observera att för att Försäkringsgivaren ska ge försäkringsskydd, måste SnappCar överföra Biluppgifter och Uthyrningsuppgifter till Försäkringsgivaren, se https://www.snappcar.de/versicherung , https://www.snappcar.nl/verzekering , https://www.snappcar.se/forsakring eller https://www.snappcar.dk/forsikring för Kontaktuppgifter till Försäkringsgivaren. Överföringen av uppgifter till Försäkringsgivaren är nödvändig för att skapa Försäkringsskydd mellan dig och Försäkringsgivaren, för att kontrollera att du uppfyller kraven, att fordonet inte är anmält som stulet eller saknat och för att bekräfta din identitet och att du är registrerad ägare av fordonet. Behandlingen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att fullgöra avtalet med Försäkringsgivaren, i vilket du är part.

I händelse av stöld eller (misstänkt) bedrägeri kommer SnappCar på begäran tillhandahålla Försäkringsgivaren med dina Kontaktuppgifter, Bokningsuppgifter och Uthyrningsuppgifter. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör SnappCars och Försäkringsgivarens berättigade intresse av att förebygga och upptäcka bedrägeri.

SnappCar delar även följande information mellan hyrestagaren och ägaren: dina Kontaktuppgifter, Bokningsuppgifter, Hyresavtalet, Uthyrningsuppgifter och hyrestagarens körkortsnummer (för att bekräfta din identitet). Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen (artikel 6.1(f) GDPR) av att underlätta uthyrning/hyra av fordonet och kommunikationen mellan de som hyr och ägarna.

Elektronisk kommunikation mellan de som hyr och ägare kan överföras via SnappCars servrar eller kan överföras av SnappCar till tjänsteleverantörer för du ska kunna tillhandahållas tjänsterna.

Profilering och automatiserat beslutsfattande (upptäckt av bedrägerier)

Profilering

För att förebygga bedrägeri och missbruk, och för att hålla bedragare och andra (bil)brottslingar borta, profilerar SnappCar dina personuppgifter, såsom aktiviteter på ditt konto, betalningsinställningar, online-kontoinställningar, betalningsinformation och historik, kontraktslängd, levererade tjänster, kontakthistorik, webbplatsbesök, registreringsbeteende, kommunikation såsom chattmeddelanden mellan Användare och mellan Användare och SnappCar, preferenser och information om anslutning och enhetsanvändning (såsom IP-adresser och Enhets-ID och detaljer) för att upptäcka bedrägerier. Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av din personliga information för att utvärdera vissa personliga aspekter om dig, till exempel för att analysera eller förutsäga aspekter som rör din ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

Profileringen och behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att tillgodose SnappCars berättigade intressen (artikel 6.1(f) GDPR) av att förebygga och upptäcka bedrägeri.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande avser beslut som endast fattas på grundval av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär bearbetning med till exempel mjukvarukod eller en algoritm som inte kräver mänskligt agerande.

Som en del av behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs ovan kommer beslut fattas på automatiserat sätt när du registrerar dig för ett SnappCar-konto och under din användning av tjänsten. Detta innebär att SnappCar automatiskt kan besluta att du utgör en bedrägeririsk eller om vår behandling visar att ditt beteende överensstämmer med kända bedragare; eller är inkonsekvent med din tidigare användning av plattformen; eller du avsiktligt verkar ha dolt din rätta identitet.

SnappCar använder tredje parter för att utföra följande automatiserade kontroller och riskbedömningar:

- SnappCar lämnar dina kontaktuppgifter till CrimiMail B.V. (RentalCheck) på grundval av vilka RentalCheck sedan gör en kontroll i flera register (ELENA, Rapporteringsplats för misskötsam hyresgäst (Meldpunt Wangedrag Huurder), kreditbetyg och statistisk betalningsrisk, offentlig registerinformation, till exempel information om bedrägeri och insolvens, verifikation av adress och telefonnummer.

- RentalCheck gör även en kontroll i RDW-registret (NL) för att verifiera ditt körkorts giltighet baserat på ditt körtkortsnummer och födelsedatum.

- För svenska användare verifierar Smart 365 ditt körkorts giltighet genom Transportstyrelsen baserat på ditt körkortsnummer och utgångsdatum (endast Sverige).

- För att du ska kunna tillhandahållas tjänsten kommer Onfido samla in och behandla dina identitetshandlingar och verifiera sannolikheten för att handlingen och fotot är äkta och, i förekommande fall, jämföra informationen i handlingen med den validerade identiteten som anges i användarkontot. Kontrollera gärna Onfidos integritets- och cookiepolicy för mer information om uppgiftsskyddet under denna process.

- Sift Science analyserar din e-postadress, din faktureringsadress, din hemadress, ditt användarnamn, ditt telefonnummer, din IP-adress, Enhets-ID-detaljer, ditt användarbeteende på vår webbplats, din bokningsinformation, dina betalningsuppgifter såsom fakturabelopp, betalningsmetod och kreditkortsnummer, för att förebygga bedrägeri och bedrägligt beteende på vår webbplats. Se gärna Sift Sciences integritets- och cookiepolicy för mer information om uppgiftsskyddet under denna process.

- För svenska Användare kontrolleras körkortsnummer och personnummer i Branschförbundet Biluthyrarna Sveriges (Biluthyrarna Sverige) register för att se om en användare är registrerad (dvs. om en användare har stulit/gjort sig skyldig till bedrägeri, visat aggressivt beteende eller inte betalat räkningar (efter skuldindrivning). Avser endast Sverige.

Ett automatiserat beslutsfattande i samband med förebyggande av bedrägerier är nödvändigt för att avtal mellan dig och SnappCar ska kunna ingås och fullföljas i samband med användningen av SnappCar-plattformen.

Resultatprofilering och automatiserat beslutsfattande

SnappCar kan upptäcka att ett konto används på ett sätt som är sedvanligt för bedragare. Eller så kan SnappCar märka att ett konto används på ett sätt som är ovanligt för dig. Om SnappCar tror att det finns (en risk för) bedrägeri, kan SnappCar stoppa aktiviteten på ditt konto eller vägra tillgång till eller registrering av ditt konto. Observera att om vi, baserat på profileringen, upptäcker eller har rimlig anledning att tro att bedrägligt eller kriminellt beteende kan hänföras till dig, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att förhindra din framtida användning av vår tjänst. I sådana fall får SnappCar också ge din information till behöriga myndigheter.

SnappCar ser till att resultaten regelbundet ses över för att säkerställa att de förblir rättvisa, effektiva och opartiska.

Dina rättigheter

Under de omständigheter som beskrivs ovan och där automatiserat beslutsfattande används vid bedömningen av din registrering och för att förebygga bedrägeri, kan du kontakta SnappCar och begära att alla negativa beslut omprövas av en människa. Meddela oss om du vill välja bort automatiskt beslutsfattande, även om det kan innebära att du inte kan använda SnappCar-plattformen, eftersom automatiserade beslut är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på ett säkert sätt. För mer information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter, se avsnitt 4 nedan.

Övervakning av uthyrnings- och hyresbeteende

För att låta de som hyr och användare kontrollera ditt uthyrnings- och hyresbeteende kommer dessa uppgifter (recensioner, användarupplevelser, uthyrnings- och hyresuppgifter och frekvens) att behandlas av SnappCar på grundval av dina bokningar och kan läggas till din profil, som är synlig för alla besökare på webbplatsen. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att öka tjänstens tillförlitlighet.

Betalningshistorik

Om du inte följer betalningsinstruktionerna och/eller skickas till inkassobyråer, kommer SnappCar behandla dessa inkassouppgifter för att driva in skulden såväl som för att annullera ditt SnappCar-konto. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att skydda plattformen.

Kundtjänst

För att tillhandahålla (internationell) kundservice kan vi behöva samla in och dela dina personuppgifter (Kontaktuppgifter, Bokningsuppgifter, Biluppgifter och Uthyrningsuppgifter) för att svara på dina frågor, inklusive att hjälpa dig med eventuella problem som kan uppstå angående din bokning, uthyrning eller tjänster. Om du använder online-chattfunktionen är de uppgifter som behandlas av SnappCar för detta ändamål webbläsaruppgifter och uppgifter som du anger i kontaktformuläret till eller en chattkonversation med SnappCar. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen (artikel 6.1(f) GDPR) av att kunna hjälpa dig effektivt och för att optimera SnappCars kundservice.

SnappCar Keyless (Nyckelfri hyra)

För att möjliggöra nyckelfra hyror samlar SnappCar in fordonets platsdata. Denna information begärs och bearbetas av SnappCar för att göra det möjligt för dig att erbjuda ditt fordon för nyckelfri uthyrning med SnappCar och för att visa fordonets plats för hyrestagaren. SnappCar får även lagra loggfilinformation, till exempel händelser, status, plats och hastighet, för att upptäcka och förebygga bedrägeri.

Du kan hitta mer information om personuppgifter som behandlas i förhållande till nyckelfri uthyrning i den relevanta integritets- och cookiepolicyn https://snappcar.nl/policies/se/keyless-privacy-policy.

Om du är hyrestagare, är behandlingen av dessa personuppgifter nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att underlätta nyckelfri uthyrning av fordonet mellan hyrestagaren och ägaren, möjliggöra lokalisering av fordonet och för att upptäcka och förebygga bedrägeri.

Beträffande ägarna är behandlingen av ovannämnda information baserad på samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) som lämnas av dem när de ingår ett Keyless Owner Agreement för att få nyckelfri utrustning installerad i sina fordon.

SnappCar Lease & Share och SnappCar Drive & Share

Om du ingick ett privat hyrbilsavtal med en av våra biluthyrningspartners som inkluderar (obligatorisk) delning på SnappCar-plattformen, kan du hitta mer information om personuppgifter som behandlas i förhållande till din privata hyresapplikation i den relevanta integritetspolicyn:

https://privatelease.snappcar.nl

Informationsmeddelande

För att kunna skicka de informationsmeddelanden till dig (inte inkluderat marknadsföring) som krävs för att tillhandahålla tjänsterna (såsom push-notiser, systemnotiser, e-postmeddelanden och text-meddelanden som en ägare får om en hyrestagare är intresserad av ett fordon eller meddelanden när en bokning inte har slutförts), får vi använda ditt mobilnummer och/eller din e-postadress. SnappCar får också skicka information i förhållande till en bokning och ett frågeformulär eller granskningsformulär efter att du gjort en bokning. Behandlingen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att ge användarna tillräcklig information om deras användning av tjänsten och för att granskningsoptimera tjänsten.

Kommunikation och recensioner

För att du ska kunna kommunicera med andra registrerade användare och ladda upp recensioner och upplevelser får SnappCar hantera ditt namn, biluppgifter, profilbild och recensioner. SnappCar får publicera användarupplevelser på sin webbplats med personliga uppgifter om användarna. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för de berättigade intressen som SnappCar eftersträvar beträffande att öka tillförlitligheten för tjänsten och för att underlätta kommunikationen mellan användare.

E-post

Nyhetsbrev

SnappCar uppdaterar användare vid utveckling och ändring av tjänsten. SnappCar kommer därför, om det sker en förändring eller en uppdatering av tjänsten, att informera dig om detta endast om du har registrerat dig för SnappCars nyhetsbrev. SnappCar får också skicka personliga nyhetsbrev beroende av bland annat din bosättningsort, din kontoaktivitet och beteende, och om du är hyrestagare eller ägare. Om du till exempel är en hyrestagare kan SnappCars nyhetsbrev ge dig tips om att hyra en bil i tid, om du bor på en plats där SnappCar förväntar sig en uthyrningsökning.

I den utsträckning som krävs använder prenumerationen en dubbel bekräftelseprocedur. När du har påbörjat en prenumeration på vår webbplats får du ett e-postmeddelande som kräver att du bekräftar din prenumeration. Hela processen dokumenteras och sparas av SnappCar. Detta inkluderar tidpunkten för prenumerationen och bekräftelsen och din IP-adress.

Om du, när som helst, inte längre vill ta emot e-postmeddelanden från SnappCar kan du ändra inställningarna för ditt konto. Ett avslutningsalternativ finns också i varje e-postmeddelande som SnappCar skickar till dig.

För att prenumerera måste du ange din e-postadress. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av direkt marknadsföring.

E-post i reklamsyfte

Du kan prenumerera på våra reklam-meddelanden. Vår reklam-e-post kan innehålla information om nya erbjudanden, tjänster från SnappCar eller produkter/tjänster från andra partners etc. För att prenumerera måste du skicka din e-postadress till oss. Det är frivilligt att ange annan information som används för att optimera reklam-e-posten. SnappCar kan också skicka personliga reklammeddelanden beroende på bland annat din bosättningsort, din kontoaktivitet och beteende och om du är hyrestagare eller ägare. Om din bil till exempel behöver besiktigas kan SnappCar skicka ett reklam-meddelande som innehåller ett erbjudande avseende besiktning hos en partner. Genom prenumerationen på vår reklam-e-post samtycker du till mottagandet av reklammeddelanden. E-postadressen som används i din ansökan kommer endast att användas för att skicka våra reklammeddelanden till dig, om det inte är så att du har gett oss tillåtelse att använda din e-post för andra ändamål. Det är alltid möjligt att dra tillbaka ditt samtyckte till att ta emot våra reklammeddelanden. För att avsluta prenumerationen, använd den angivna länken i våra reklammeddelanden eller ändra inställningarna för ditt konto. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för det berättigade intresse som SnappCar eftersträvar vad gäller direkt marknadsföring (artikel 6.1(f) GDPR).

Spårning av e-post

SnappCar har lagt in e-postspårning och länkspårningsfunktioner i sina e-postmeddelanden genom att bädda in en liten transparent bildpixel i utgående e-post. Om e-postmeddelandet öppnas kan SnappCar få tillgång till viss information, till exempel mottagarens namn och efternamn; mottagarens e-postadress; e-postmeddelandets ämne; datum och tid då e-postmeddelandet skickades; bekräftelse av att mottagaren fått e-postmeddelandet; bekräftelse av att mottagaren har öppnat e-postmeddelandet efter mottagandet; tidsstämpel för varje öppning av e-postmeddelandet; historiken för de tider (nummer, datum och tid) som mottagaren har öppnat det mottagna e-postmeddelandet; IP från vilken e-postmeddelandet öppnades; webbläsare och operativsystem som används av mottagaren som öppnade e-postmeddelandet; antal länkar som ingår i e-postmeddelandet; text och URL för sådana länkar; antal klick som mottagaren gjort på var och en av dem; tidsstämpel för varje klick på länken; IP från vilken länken klickades på och webbläsare och operativsystem som används av personen som har klickat på länken.

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för det berättigade intresse som SnappCar eftersträvar (artikel 6.1(f) GDPR) av att analysera räckvidden och effektiviteten av de e-postmeddelanden som SnappCar skickar.

Push-notifikationer

När du använder vår app (eller webbplats) genom en push-aktiverad enhet kan du samtycka till att ta emot push-meddelanden. Vi använder Apple Push Notification Service (iOS version) från Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 (“Apple Notification”) eller Google Cloud Messaging (Android-version) från Google Inc. (Google ), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google Notification”).

Genom Apple och Google kan du få uppdateringar av till exempel statusen på dina bokningar eller användbara notifikationer som push-meddelanden. För att överföra push-meddelanden till din enhet, överför vi uppgifter (till exempel om att du har ett nytt meddelande i din app-brevlåda) till servern för Apple och Google, som de krypterar och vidarebefordrar till din app och din enhet. För att säkerställa en säker allokering från ditt meddelande till din enhet, kommer vi överföra en symbol för din enhets-ID till Apple och Google. En symbol för din enhets-ID är ett distinkt anslutningsnummer som skapas från din enhets-ID.

Behandlingen av dina uppgifter baseras endast på ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR). Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att motta push-meddelanden. Du kan återkalla ditt samtycke och avaktivera dessa meddelanden när som helst genom att ändra aviseringar för ditt konto eller i dina enhetsinställningar eller genom att avinstallera SnappCar-appen från din enhet.

Läs gärna Apple och Googles integritets- och cookiepolicies för mer information om uppgiftsskyddet under denna process.

Marknadsföring

Reklam är endast effektiv om den är relevant för dig. SnappCar får därför använda dina personuppgifter för att skapa kundprofiler och visa personlig reklam på och utanför SnappCars webbplats. SnappCar får, baserat på den information som du delar med oss, visa individualiserade erbjudanden som kan inkludera erbjudanden från tredje part. Vi vidarebefordrar inte uppgifterna till våra partners, men de kan se att du har klickat på en partnerlänk på vår webbplats. Behandlingen av dina uppgifter är endast baserad på ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR). Vänligen observera att du har rätt att invända mot skapandet av profiler och att du kan dra tillbaka ditt samtycke till att få individualiserad reklam när som helst i enlighet med vad som anges i avsnitt 4.

Custom Audience (Facebook)

SnappCar får delta i Facebooks Anpassade Målgruppsprogram som gör det möjligt för SnappCar att visa personliga annonser till personer på SnappCars e-postlistor när de besöker Facebook.com. SnappCar tillhandahåller Facebook med personlig information såsom ditt namn, bosättningsort, postnummer, e-postadress och telefonnummer för att göra det möjligt för Facebook att avgöra om du är en registrerad kontoinnehavare hos Facebook. Du kan välja bort deltagande i SnappCars Facebook-Anpassade Målgrupper genom att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress du vill ta bort, till den e-postadress som anges i vår kontaktinformation nedan. För att din borttagning ska vara effektiv måste du: (i) Placera följande text i ämnesraden i e-postmeddelandet: ” Opting Out of Facebook Custom Audience Ads”, och (ii) I meddelanderutan skriva ditt namn och din e-postadress.

Vi kommer då vidarebefordra ditt namn och din e-postadress till Facebook.com med en begäran om att ta bort dig från alla våra Anpassade Målgrupps-annonser. Behandlingen av dina uppgifter för att visa personliga annonser för personer i SnappCars e-postlista när de besöker Facebook är endast baserat på ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR).

Insamling av uppgifter

För att minimera behandlingen av personuppgifter får SnappCar samla eller kryptera dina personuppgifter för att skapa anonyma uppgifter som inte kan härledas till en fysisk person. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att följa personuppgiftslagstiftningen och för att skydda din integritet.

Automatiskt genererade uppgifter (loggfiler)

SnappCar samlar automatiskt genererade uppgifter om din användning av webbplatsen. Denna information består av din IP-adress (ett unikt nummer som gör det möjligt att känna igen din enhet); kontoaktivitet (inklusive lagringsanvändning, antal inloggningar); uppgifter som visas eller klickas på (inklusive UI-element, länkar); och annan logginformation (inklusive webbläsartyp, IP-adress, datum och tid för åtkomst, cookie-ID och referens-URL). SnappCar behöver denna information för att webbplatsen ska fungera så optimalt som möjligt (till exempel för att visa innehåll på rätt sätt och för att hålla webbplatsen säker) och därför är behandlingen av dessa personuppgifter nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen (artikel 6.1(f) GDPR).

Bearbetning för analys och (vetenskapligt) forskningsändamål av tredje part

SnappCar får lämna aggregerade uppgifter till tredje part som begär sådan information för analys eller (vetenskapligt) forskningsändamål, till exempel universitet. SnappCar tillhandahåller endast aggregerade uppgifter. Till exempel delar SnappCar antalet transaktioner i ett specifikt postnummerområde. Tillhandahållandet av dessa personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose tredje parts berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att bedriva forskning.

Bearbetning för analys för att förbättra plattformen, tjänsten och kundupplevelsen

SnappCar använder personuppgifter som tillhandahålls av dig och som genereras genom din användning av SnappCar-plattformen för att analysera användningen av plattformen, tjänsten och kundupplevelsen, för att förbättra eller utveckla nya uppdateringar. Till exempel kan SnappCar välja att ta bort funktioner som (nästan) aldrig används. SnappCar kan dessutom analysera om ett specifikt område har större efterfrågan än utbud, i vilket fall SnappCar beslutar om att tillhandahålla hyrbilar för att på annat sätt möta efterfrågan. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen (artikel 6.1(f) GDPR).

 Efterlevnad av lokal lagstiftning

För att följa gällande lagstiftning får SnappCar, om så krävs, behandla dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna integritets- och cookiepolicy, till exempel för brottsbekämpning och för att följa giltiga domstolsbeslut. Behandlingen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar SnappCar (artikel 6.1(c) GDPR).

3. I vilka fall lämnar SnappCar ut mina personuppgifter till tredje part?

Under vissa omständigheter kan SnappCar dela dina personuppgifter med tredje part:

· För att slutföra bokningen måste SnappCar dela relevant bokningsinformation mellan hyrestagaren och ägaren. Detta kan inkludera information såsom dina Kontaktuppgifter.

· SnappCar delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Dessa tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter på uppdrag av SnappCar. Tjänsteleverantörernas behandling styrs av ett uppgiftsbehandlingsavtal där SnappCar har säkerställt att tjänsteleverantören endast ska behandla personuppgifterna enligt SnappCars instruktioner. Vissa av dessa tjänsteleverantörer är också belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), nämligen i USA. För att följa EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd gällande internationell uppgiftsöverföring tillåter SnappCar endast tjänsteleverantörer utanför EES att behandla dina personuppgifter om de är självcertifierade i enlighet med E.U.-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield (artikel 46.2(a) GDPR) eller i enlighet med att avtal som ingåtts mellan SnappCar och tjänsteleverantören, där Europeiska kommissionens standardavtalsklausulen införlivats, vilka säkerställer att adekvat personuppgiftsskydd finns (artikel 46.2(c) GDPR).

· Exempel på tjänsteleverantörer som SnappCar delar dina uppgifter med, i syfte att tillgodose SnappCars berättigade intresse av att tillhandahålla dig tjänsterna, är:

- Stripe: Vi hanterar betalningar via betalningstjänsteleverantören Stripe Payments Europé, Ltd. 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock Dubil (”Stripe”), ett bolag som är etablerat i Irland för att hantera betalningar. SnappCar har instruerat Stripe att hantera alla betalningar på vår webbplats. Vi lämnar därför dina betalningsuppgifter (dvs. namn, adress, IBAN-kontonummer och kontoinnehavarens hamn och- eller kreditkortsinformation) till Stripe. Stripe får använda dessa uppgifter för att hantera betalningarna och dela betalningsinformationen med SnappCar. Stripe kan, i enskilda fall, begära ytterligare personlig information, till exempel en kopia av ditt ID, för att följa lagar och regler som gäller för onlinebetalningssystem. För mer information besök www.stripe.com. Vänligen se Stripes integritets- och cookiepolicy (privacy policy) för mer information om dataskyddet under denna process.

- Zendesk: Vi hanterar kundförfrågningar via biljettsystemet Zendesk, en kundtjänstplattform av Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102 (”Zendesk”). Alla nödvändiga uppgifter (till exempel namn, efternamn, gatuadress, telefonnummer, e-postadress) kommer att registreras via vår webbplats för att besvara din förfrågan. Vänligen se Zendesks integritets- och cookiepolicy (privacy policy) för mer information om dataskyddet under denna process. Hanteringen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse av att tillhandahålla dig kundtjänst. För att följa EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd gällande internationell dataöverföring, är Zendesk självcertifierad i enlighet med E.U.-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield (artikel 46.2(a) GDPR).

- Customer.io: Vi använder tjänsten customer.io från Peaberry Software Inc., 921 SW Washington St, Suite #820, Portland, OR 97205, USA; (“customer.io“) på vår webbplats. Customer.io skickar e-post till våra registrerade kunder för vår räkning. För att använda customer.io kommer en cookie placeras på din dator och din webbläsare kommer skapa en direkt anslutning till customer.io-servern. Cookien spårar dina aktiviteter på vår webbplats och skickar meddelanden baserade på dina aktiviteter. Customer.io erbjuder också statistisk analys av användningsuppgifter genom att identifiera användare. Customer.io kommer därför att behandla information (till exempel om ett e-postmeddelande tas emot eller om det avvisas av servern). Vänligen se customer.ios uppgiftsskyddspolicy för mer information om uppgiftsskyddet under denna process. För att följa EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd gällande internationell dataöverföring är customer.io självcertifierad i enlighet med E.U.-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield (artikel 46.2(a) GDPR).

· Sift Science: Vi använder analysverktyget Sift Science från Sift Science Inc, 123 Mission St. 2000, San Francisco CA 94105 (“Sift Science“) på vår webbplats. Sift Science analyserar din e-postadress, din faktureringsadress, din leveransadress, ditt användarnamn, ditt telefonnummer, din IP-adress, ditt användarbeteende på vår webbplats, dina bokningsuppgifter, dina betalningsuppgifter såsom fakturabeloppet, betalningsmetoden och kreditkortsnummer, för att förebygga bedrägeri och bedrägligt beteende på vår webbplats. Vänligen se Sift Sciences integritets- och cookiepolicy (privacy policy) för mer information om uppgiftsskyddet under denna process. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att upptäcka och förebygga bedrägeri. För att följa EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd gällande internationell dataöverföring är Sift Science självcertifierad i enlighet med E.U.-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield (artikel 46.2(a) GDPR).

· Onfido Ltd: På vår webbplats använder vi tjänsten Onfido, en tjänst av det i Storbritannien etablerade företaget Onfido Ltd. (40 Long Acre, Covent Garden, London, WC2E 9LG, United Kingdom) (“Onfido”) för att verifiera identitetshandlingar. För att kunna tillhandahålla tjänsten kommer Onfido att samla in och behandla dina identitetshandlingar och verifiera sannolikheten för att den tillhandahållna handlingen är äkta och, i förekommande fall, jämföra information i handlingen med den bekräftade identiteten. Vänligen se Onfidos integritets- och cookiepolicy (privacy policy) för mer information om uppgiftsskyddet under denna process. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen (artikel 6.1(f) GDPR) av att verifiera identitetshandlingar och därmed säkerställa tjänstens tillförlitlighet.

· För att Försäkringsgivaren ska kunna tillhandahålla försäkringsskydd, kommer SnappCar överföra Biluppgifter och Uthyrningsuppgifter till sitt försäkringsbolag, se https://www.snappcar.de/versicherung , https://www.snappcar.nl/verzekering , https://www.snappcar.se/forsakring eller https://www.snappcar.dk/forsikring för kontaktuppgifter till Försäkringsgivaren. Uppgiftsöverföringen till Försäkringsgivaren krävs för att skapa ett försäkringsskydd mellan dig och Försäkringsgivaren, för att kontrollera om du uppfyller kraven, att fordonet inte är anmält som stulet eller försvunnet och för att verifiera din identitet och att du är registrerad ägare av fordonet. Hanteringen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med Försäkringsgivaren i vilket du är part (artikel 6.1(e) GDPR).

· För att tillhandahålla Vägassistanstjänster ska SnappCar överföra Biluppgifter och Kontaktuppgifter till Eurocross Assistance Netherlands B.V., (Eurocross – Dellaertweg 1, 2316 WZ Leiden) för nederländska användare. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse av att ge dig vägassistans.

· SnappCar tillhandahåller CrimiMail B.V. (RentalCheck - Hanzeweg 12A, 2803 MC Gouda, Nederländerna), RDW (Postbus 30.000, 9640 RA Veendam, Nederländerna), Smart Software 365 AB (Fältmätargatan 19, 721 35 Västerås, Sverige) och Biltuhyrarna Sverige AB (Karlavägen 14A, 1 TR, 11143 Stockholm, Sverige) med dina personuppgifter för att göra bedömningar i samband med upptäckt och förebyggande av bedrägerier. För mer information se avsnitt 2 i denna integritets- och cookiepolicy.

· För att göra bedömningar i förhållande till kreditpoäng och kreditbetyg får SnappCar lämna dina personuppgifter till en tredje part (till exempel CrimiMail B.V. i Nederländerna och till exempel UC AB eller Creditsafe i Sverige AB i Sverige). Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen av att verifiera kreditpoäng, upptäcka och förebygga bedrägeri och därmed säkerställa tillförlitligheten i tjänsten.

· Mobility As A Service – Platforms (Transport som tjänst-plattformar): SnappCar får dela information om din bil, tillgången till bilen såsom den anges i din profil och postnumret med Mobility As A Service - plattformar. Dessa parter visar denna information på sin webbplats för att hänvisa besökare som kan vara intresserade av att hyra ett fordon vidare till SnappCar-plattformen.

· Sociala plug-ins: Vi använder en mängd sociala plug-ins på vår webbplats. Vi samlar inte in några personuppgifter själv. För att förhindra att uppgifter överförs till en tjänsteleverantör i USA utan din vetskap, använder vi den så kallade Shariff-lösningen. Shariff-lösningen förhindrar i ett första steg att all personlig information överförs till en social plug-in när du besöker vår webbplats. Det är endast om du klickar på en social plug-in som data kan överföras och sparas. Om du besöker vår webbplats skapas en direktanslutning från din webbläsare till respektive server i det sociala nätverket. Innehållet i plug-in överförs direkt från respektive sociala nätverk till din webbläsare och därifrån till vår webbplats. Vi har därför ingen inverkan på omfattningen av uppgifter som respektive socialt nätverk samlar in genom användande av sin plug-in. Vi informerar dig därför om att respektive socialt nätverk, så vitt vi känner till, åtminstone kommer att informeras om att ni har besökt vår webbplats. Om du använder plug-in, överförs och sparas informationen (till exempel användande av gilla/dela-knappen) av det sociala nätverket.

Om du är inloggad på ditt personliga sociala nätverkskonto under ditt besök på vår webbplats, kan det sociala nätverket matcha ditt besök med ditt konto. Om du inte vill att en sådan matchning ska ske, måste du logga ut från ditt sociala nätverk och ta bort dina cookies innan du besöker vår webbplats. Vanligen kan du även återkalla ditt samtycke till användning av dina uppgifter för reklamändamål i kontoinställningarna hos ditt sociala nätverk. Om du inte är medlem i ett socialt nätverk finns det fortfarande en möjlighet att ett socialt nätverk kan spara din IP-adress. Vi använder plug-ins från följande sociala nätverk:

- Facebook

- Twitter

- Google+ / YouTube

- LinkedIn

- Bing

· Sociala medier: Vi finns förutom på vår hemsida även på olika sociala nätverk. Om du besöker ett sådant är det möjligt att dina personuppgifter överförs till respektive socialt nätverk. Det är möjligt att de uppgifter du särskilt angett i det sociala nätverket såväl som annan information samlas in, analyseras och används av leverantören av det sociala nätverket. Det är dessutom möjligt att leverantören av det sociala nätverket samlar in och bearbetar den viktigaste informationen om ditt datorsystem från vilket du besöker det sociala nätverket (till exempel din IP-adress, den använda processortypen och din webbläsarversion inklusive alla plug-ins).

· Om du är inloggad på ditt personliga nätverkskonto under ditt besök på vår de sociala medier där vi finns, kan det sociala nätverket matcha ditt besök med ditt konto. Om du inte vill att en sådan matchning ska ske, måste du logga ut från ditt sociala nätverk och ta bort dina cookies innan du besöker oss i de sociala medier där vi finns. Vänligen se respektive socialt nätverks integritets- och cookiepolicy för mer information om uppgiftsskyddet under denna process:

- Facebook Facebook

- Twitter

- Google+ / YouTube

- LinkedIn

- Bing

· Tredje partsinnehåll: Det finns på vår webbplats innehåll från tredje part (till exempel YouTube-videor, kartor från Google Maps, RSS-feeds eller bilder från andra webbplatser). För att visa innehåll från tredje part för dig överför vi din IP-adress till respektive tredje part. Vi har ingen inverkan på om en tredje part använder din IP-adress enbart för att visa deras respektive innehåll eller om de samlar in och sparar den för ytterligare ändamål. Om sådant beteende kommer till vår kännedom kommer vi att informera dig genom vår uppgiftsskyddspolicy. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intresse av att visa innehåll från tredje part.

· Behöriga myndigheter: SnappCar lämnar i den mån det krävs enligt lag eller om det är absolut nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller åtala brottsliga handlingar och bedrägeri ut personuppgifter till polis och andra myndigheter. Hanteringen av dina personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar SnappCar.

· Fusioner och förvärv: SnappCar får överföra dina personuppgifter till tredje part vid en fusion, förvärv, omorganisation, försäljning av tillgångar, konkurs eller vid obestånd hos SnappCar. Om tillämplig lag kräver det ska SnappCar först inhämta ditt samtycke. Behandlingen av dessa personuppgifter är i detta sammanhang nödvändig för att tillgodose SnappCars berättigade intressen.

Vid frågor gällande att dina uppgifter lämnas till tredje part, kontakta gärna SnappCar på privacy@snappcar.nl.

4. Vad har jag för rättigheter?

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter rörande dina personuppgifter och behandlingen av dessa:

· Du har rätt att få bekräftelse från SnappCar av huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter;

· Du har rätt att ansöka om rättelse av felaktiga personuppgifter om dig från SnappCar;

· I vissa fall har du rätt att be SnappCar radera dina personuppgifter (rätten att bli bortglömd);

· I vissa fall har du rätt att få SnappCars behandling av dina personuppgifter begränsad, till exempel när du har ifrågasatt riktigheten av dina personuppgifter;

· Du har rätt att, på begäran, få de personuppgifter som du har tillhandahållit SnappCar, i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig där behandlingen är baserad på ditt samtycke eller ett avtal;

· Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på SnappCars berättigade intressen. SnappCar kommer då inte behandla personuppgifterna längre, om inte SnappCar visar att man har starkt vägande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande och utövande av eller försvar mot rättsliga krav;

· Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. I sådana fall ska SnappCar inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål;

· När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av den uppgiftsbehandling som utfördes före tillbakadragandet.

Du kan skicka din begäran till SnappCar på Privacy@snappcar.nl. SnappCar ska utan onödigt dröjsmål svara på din begäran och under alla omständigheter inom 30 dagar från mottagandet av din begäran. Denna period kan vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av komplexiteten och antalet förfrågningar. SnappCar ska informera dig om sådan förlängning inom 30 dagar efter mottagandet av begäran, tillsammans med orsakerna till förseningen.

Om SnappCar inte vidtar åtgärder med anledning av din begäran ska SnappCar, utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter mottagandet av begäran, informera dig om skälen för detta. I sådana fall har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten och inleda ett rättsligt förfarande.

5. Hur avregistrerar jag mig från snappcar och vad händer med mina personuppgifter om jag gör det?

Du kan avregistrera dig som användare av de tjänster som tillhandahålls av SnappCar genom att skicka ett e-postmeddelande till Privacy@snappcar.nl där du anger att du vill avregistrera dig, eller via kontaktformuläret på webbplatsen. SnappCar kommer att behandla sådana förfrågningar utan onödigt dröjsmål, senast inom fyra veckor efter mottagandet, eller i enlighet med gällande lag.

Vissa personuppgifter får, som anges nedan i avsnittet om uppgiftslagring, lagras även efter avregistrering, till exempel din anställnings- och hyrningshistorik.

6. Hur länge behåller SnappCar mina personuppgifter?

SnappCar behåller, i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning, dina personuppgifter under den tid som anges i tabellen nedan. Lagringsperioden börjar på avregistreringsdagen.

UPPGIFTER

LAGRINGSPERIOD

Kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, e-post, fullständig adress, mobilnummer, födelsedatum och land)

Max 10 år

Körkort (kopia)

Max 6 månader

Id-kort / pass (kopia)

Max 6 månader

Tilläggsinformation (kön, profilbild, bilder, biografi (”om mig”) och sociala medier-länkar)

Max 2 år

Facebook-uppgifter (offentlig Facebook-profil (namn, profilbild, ålderskategori, kön, språk, land och annan specifik offentlig information), Facebook-vänlistor och e-postadress

Max 2 år

Betalningsinformation (dvs. IBAN-kontonummer och kontoinnehavares namn och/eller kreditkortsuppgifter)

Max 10 år

Fordonsuppgifter (fordonets tillgänglighet, registreringsnummer och annan icke-personlig fordonsinformation etc.)

Max 10 år

Uthyrningsuppgifter (kontaktuppgifter till hyrestagare och ägare, bilens registreringsnummer och platsdata etc.)

Max 10 år

Kommunikations-/Recensionsuppgifter (kommunikation med andra registrerade användare, uppladdade recensioner och erfarenheter, användarnamn, biluppgifter, profilbild och recensioner)

Max 2 år

Uppgifter om hyrnings-/uthyrningsbeteende (recensioner, upplevelser, hyrnings- och uthyrningsuppgifter och förekomst etc.)

Max 2 år

Marknadsföringsuppgifter (personliga uppgifter som samlats in genom spårningscookies)

Max 2 år

Bokningsuppgifter (kontaktuppgifter, körkortskopia och betalningsuppgifter)

Max 10 år

Uppgifter för bedrägeriupptäckt (kontoaktiviteter, betalningsinställningar, kontoinställningar, betalningsdetaljer- och historik, avtalslängd, mottagna tjänster, kontakthistorik, webbplatsbesök, registreringsbeteende och bedrägeriupptäcktsresultat)

Max 7 år

Observera att vi för bedrägeribekämpningssyfte kan behålla nödvändiga personuppgifter under en skälig tidsperiod, vilken kan överstiga datalagringsperioden enligt ovan. SnappCar kan också behålla personuppgifter längre om detta krävs enligt tillämplig lag.

SnappCar kan alltid behålla de insamlade uppgifterna i en sammanställd och anonym form för att skapa analyser och utredningar, för marknadsundersökningar och/eller för att skydda mot bedrägerier.

7. Hur skyddar SnappCar min personliga information?

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. SnappCar har därför genomfört rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång, förstörelse eller uppgiftsändring. Vi gör årliga konsekvensbedömningar av den personliga integriteten, samt månatliga genomsökningar av våra system av specialiserad säkerhetsorganisation, för att avgöra om våra säkerhetsåtgärder fortfarande är lämpliga.

8. Kan denna integritets- och cookiepolicy ändras?

Det är möjligt att integritets- och cookiepolicyn ändras i framtiden. Vi rekommenderar därför att regelbundet besöka avsnittet på webbplatsen där vi beskriver integritets- och cookiepolicyn.

9. Vad är cookies och hur använder SnappCar dem?

När du använder webbplatsen sparas olika cookies på din dator, mobilenhet och/eller surfplatta (”Enheter”), som sedan kan nås. Cookies innehåller information i form av text som en server skickar till webbläsaren (till exempel Internet Explorer eller Firefox) som webbläsaren sedan skickar tillbaka till servern nästa gång en användare använder sig av webbplatsen. Cookies kan inte skada dina Enheter eller filerna som sparats på den. Vänligen se SnappCars cookiepolicy för mer information om hur SnappCar använder cookies (https://www.snappcar.se/generalconditions.aspx?view=cookie)

10. Var kan jag lämna in mitt klagomål?

Om du misstänker att det skett en överträdelse av lagstiftningen om skydd av personuppgifter och ärendet inte kan lösas i godo mellan dig och SnappCar, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

----------

Om du har ytterligare frågor eller vill ha mer information om ovanstående och/eller detta ämne, vänligen kontakta oss på privacy@snappcar.nl.